Ghazal – بھر دے


ساقیاجام لبالب بھر دے
سخت ھے شام لبالب بھر دے

حالتِ هوش میں میرے لیے بیمعنی ھیں
عیش و آلام لبالب بھر دے

زندگی ربط بے انجام نظر آتی ھے
مے انجام لبالب بھر دے